Milosundae for Lemi (http://thunderpanda.com)

Resulosi gambar masih abal, maklum ngambilnya colongan di mini market setempat :P

No comments: